החשבון שלי

חקלאות

שתילות ונטיעות

בואו לנטוע ולהרגיש את ארץ ישראל בידיים! "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל..."

עבודות חקלאיות

התנדבות חקלאית בעבודות השדה לכל אורך השנה. "ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו"

בציר בכרמים

חוויה משפחתית או קבוצתית בבציר הכרמים בקיץ. "נצא השדה... נשכימה לכרמים"

מסיק זיתים

עבודה קבוצתית מלאת אנרגיה, במסיק בין סוכות לחנוכה "כי תחבוט זיתך..."
דילוג לתוכן